Thursday, October 19, 2017
no image

รูรับแสง (Aperture)     คือค่าสำหรับปรับความกว้างของรูรับแสง ยิ่งค่าดังกล่าวน้อยเท่าไร รูรับแสงก็จะเปิดกว้างมากเท่านั้น ซึ่งจะทำภาพที่ถ่า...