Sunday, July 7, 2013
no image

ใบความรู้ 5.1  การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ เมื่อเริ่ม เข้าไป ยังโฮมเพจ ของ เว็บไซต์ แต่ละแห่ง บนอินเตอร์เนต สิ่งแรก ที่มัก เป็นที่ ติดตา ของ...

no image

ใบความรู้ 7.1 การแบ่งจอภาพเป็นส่วนๆ ( FRAME) การแบ่งจอภาพเป็นส่วน ๆ                   การแบ่งจอภาพออกเป็นส่วน ๆ หรือ ที่เรียกว่า เฟรม( ...