Wednesday, August 27, 2014

เรามารู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันดีกว่า

กระด้างภัณฑ์ = Hardware

ละมุนภัณฑ์ = Software
จิ๋วละมุน = Microsoft
คณิตกรณ์ = Computer
เครื่องเฝ้าสังเกต = Monitor
จานบันทึกแบบแข็งที่หน่วยขับ = Hard Disk Drive
เครือข่ายในพิภพ = www
ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ = Modem
คณิตกรณ์วางตัก = Notebook
จอภาพผลึกเหลว = LCD
แผ่นบันทึกชนิดอ่อนปวกเปียก = Floppy Disk
เครื่องกราดภาพ = Scanner

ทันตะคราม = Bluetooth

"จะแนะนำให้รู้จักกระด้างภัณฑ์เบื้องต้น
และการใช้งาน ละมุนภัณฑ์ของบริษัทจิ๋วละมุน"

"ส่วนประกอบของเครื่องคณิตกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ
เครื่องเฝ้าสังเกตเพื่อเอาไว้แสดงผล
และจานบันทึกแบบแข็งที่หน่วยขับ สำหรับเก็บข้อมูลที่สำคัญ
และถ้าต้องการใช้งานเครือข่ายใยพิภพ
ก็ต้องใช้ตัวกล้ำและแยกสัญญาณในการเชื่อมต่อ"


พหุบัญชร หมายถึง Windows หรือหน้าต่างหลายๆบาน
คำว่าพหุ แปลว่า มาก,หลาย
และบัญชร แปลว่า หน้าต่าง
จุดอิทธิฤทธิ์ ฟังดูน่าตื้นเต้นดีไหม แปลตรงตัวได้ว่า PowerPoint
พหุอุบลจารึก รวมแล้วแปลว่า Lotus Notes
สำหรับคำว่าอุบล หมายถึง ดอกบัว
ภัทร สั้นง่ายได้ใจความ ภัทร แปลว่าดี, เจริญ, ประเสริฐ
ซึ่งก็คือ EXCEL นั่นเอง
ปฐมพิศ ปฐม แปลว่าพื้นฐาน หรือ Basic
พิศ แปลว่าการมอง คล้ายๆกับ Visual
เหมาเป็น Visual Basic
พหุภาระ Multitasking คำว่าพหุถูกนำมาใช้อีกแล้ว
ก็ดันทำหลายงานพร้อม ๆ กันเลยเป็นพหูพจน์นะซิ
แท่งภาระ ชุดต่อเนื่องของคำว่าภาระ หรือ Task
ดังนั้นแท่งภาระจึงหมายถึง Taskbar
แท่งหฤหรรษ์ แปลได้ความหมายดีมากคือ Joystick
เพราะใช้ในการเล่นเกมทำให้เกิดความสุข
สรรค์ใน สรรค์ หมายถึงสร้าง ซึ่งก็คือ Build รวมกับในหรือ in
เป็น Build-in
ยืนเอกา เอกา แปลว่า โดดเดี่ยว, ยืนแปลว่าไม่ได้นั่ง
รวมความได้ว่าไม่ได้นั่งคนเดียว หรือยืนคนเดียว หรือ
Standalone

หนูชี้เป้า : Mouse
เครื่องขับแม่เหล็กจานแข็ง สองร้อยห้าสิบตื้อ อัฏฐะบาล : Harddisk 250 Giga bytes
เครื่องบันทึกสำหรับช่องอนุกรมวาบวาวอเนกประสงค์ : Universal Serial Bus (USB) Flash drive
กลุ่มเกล็ดสหสมองกล : Chip Set
แผ่นบันทึกด้วยแสงกระทัดรัด : Compact disk (CD)
แผ่นบันทึกวิลาศเชิงเลข : Digital Versatile disk (DVD)
เครื่องหาเส้นทางวิ่งบนเครือข่ายแบบไร้สาย : Wireless router
การสื่อสายสัญญาณชิงเลขแบบอสมมาตรกึ่งสมยอม : Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
เสียงบนภาษาเครือข่ายสากล : Voice Over Internet Protocal (VoIP)
เครื่องผกเสียงผันเลข : Modulate-Demodulate device (MODEM)
ว่องภาคิณ : ActiveX
จลน์สูตรบรรณกรรม : Dynamic Library Link (DLL)
กำแพงอัฏฐะบาลอัคคี : Firewall
ละมุนภัณฑ์อสุรกายพิฆาต : Scan Virus Software
จอผลึกวิจิตรสีอสงขัย : High Definition Liquid Crystal Display (HD LCD)

ที่มา http://dek-d.com/board/view.php?id=1257419
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=cmupark&topic=43885
http://www.chaliang.com/Board-Detail.asp?ID=02760

0 comments:

Post a Comment