Wednesday, January 29, 2014
จัดบ้านดี…ชีวิตรุ่งเรือง

เค้าว่ากันว่าการจัดบ้านที่ดี จะช่วยเสริมให้ชีวิตของคนในบ้านดีตามไปด้วย วันนี้เราดูกันว่าอะไรที่เค้าว่าดีกันบ้าง… 1. ทิศทางการตั้งเตียง ...

Thursday, January 23, 2014
Sunday, January 12, 2014
Friday, January 3, 2014
ปัญหา  verifying DMI Pool Data ค้าง

โดยปกติถ้าเครื่องค้างอยู่แบบนี้ แสดงว่ามีปัญหากับ Boot Sector  Boot Sector คือ Sector แรกของ Hard Disk จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือ  ...